KAMAKURA ERA
This is NOT an official site of
the Nichiren Shoshu Shoshin-kai
KAMAKURA ERA
Minamoto Yoritomo
(1147-1199)
Shogun
HOME   |   BACKGROUND   |   BUDDHA   |   LAW   |  PRIEST   |   CONTACT